Lá Mór na Gaeilge

LÁ MÓR NA GAEILGE will take place in Dublin on the 15th of February 2014 starting at 14.00 at Parnell Square in Dublin. The event is designed to demonstrate to Governments, north and south, that the Irish language has huge support and impress upon them that “they must ensure fairness and equality for the language and its speakers.”

General secretary of Conradh na Gaeilge, Julian de Spáinn, explained, “The aim of the day is to put pressure on the governments to acknowledge the importance and value of the language and in addition, to recognise that a majority on the island of Ireland support the language. Therefore, the governments have a moral and representative obligation to ensure that every citizen has an opportunity to use their language with the state, if they so wish

“There are many policies that are worth undertaking to strengthen the language’s position. We believe that the LÁ MÓR NA GAEILGE will help influence the governments to begin to take action on these policies.

“This event will be fun too for families, with bands such as Seo Linn and Kila, as well as face-painting for kids and other family friendly activities.

Further information about the day is available from Julian at lagaeilge@cnag.ie or +353 1 4757401.

LÁ MÓR NA GAEILGE a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ar 15 Feabhra 2014 ag tosú ag 14.00 ó Chearnóg Parnell i mBaile Átha Cliath. Is éard a bheidh i gceist leis an lá ná mór-léiriú tacaíochta don Ghaeilge le cur ina luí ar an Rialtas, thuaidh agus theas, gur gá cothrom na Féinne a thabhairt don teanga agus dá lucht labhartha.

Tá sé mar sprioc ag an lá brú a chur ar na Rialtais an tábhacht agus an luach a bhaineann leis an nGaeilge don tír a aithint, móide aitheantas a thabhairt don fhíric go bhfuil grá ag móramh ar oileán na hÉireann don teanga. Tá sé de dhualgas orthu ar bhonn ionadaíochta agus morálta, mar sin, a chinntiú go mbeidh cothrom na Féinne agus deis labhartha ag gach saoránach gur mian leis / léi í a úsáid leis an státchóras.

Tá an iliomad beartas gur fiú tabhairt fúthu leis an teanga a láidriú. Creidimid go gcabhróidh LÁ MÓR NA GAEILGE linn dul i bhfeidhm ar na Rialtais agus tús a chur leis na beartais sin a bhaint amach.

Beidh craic agus spraoi ag baint leis an lá freisin do theaghlaigh, le ceol ó bhannaí ceoil ar nós Seo Linn, péinteáil aghaidheanna, amhránaíocht, srl.

Bígí linn ar an lá. Táimid ag súil le slua mór agus chuirfeadh do chúnamh go mór le rath na hócáide.

Is féidir aon eolas breise a lorg ag lagaeilge@cnag.ie nó glaoigh ar Julian ar +353 1 4757401